top of page
Protectia Datelor Personale

1. Protectia datelor cu caracter personal

 

1.1 Global Web Based Services SRL (GWBS), cu sediul in Otopeni, str. Polona nr. 25F, ap. 2, biroul nr. 1, jud. Ilfov, si adresa de corespondenta in Bucuresti, str. Emanoil Porumbaru nr. 17, et. 1, ap. 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/3730/2019, CUI 41555629, acorda o mare importanta protectiei adecvate a sigurantei si confidentialitatii tuturor informatiilor personale ale clientilor, ale partenerilor comerciali sau reprezentantilor acestora, precum si ale angajatilor.

1.2 Prin urmare, GWBS se angajeaza pe deplin sa respecte cerintele legislatiei aplicabile privind protectia datelor, respectiv ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 (GDPR), iar scopul prezentei Politici este sa reliefeze practicile noastre generale privind procesarea informatiilor dvs. personale conform legii, in scopurile mentionate mai jos, incluzand tipurile de informatii pe care le colectam, modul in care le folosim si le protejam, si cum puteti corecta acest proces.

1.3 GWBS prelucreaza date personale in calitate de Operator, conform informatiilor prezentate in Sectiunea 2 de mai jos.

 

1.4. O mare parte din informatiile pe care GWBS le proceseaza despre dvs. au fost furnizate direct de catre dvs.; cu toate acestea, anumite informatii pot proveni din alte surse externe cum ar fi partenerii nostri.

 

2. Tipurile de date personale procesate si scopurile si temeiurile in baza carora procesam/colectam datele dvs. personale

 

GWBS, in calitate de operator, poate procesa/colecta urmatoarele date cu caracter personal:

 

2.1. Datele personale ale clientilor si/sau ale reprezentantilor clientilor, in urmatoarele scopuri:

 

(i) pentru procesarea cererilor de oferta si pentru acordarea serviciilor consultanta, intermediere, recrutare, furnizare si imigrare cu privire la forta de munca din strainatate;

(ii) financiar-contabile pentru desfasurarea relatiilor contractuale;

(iii) juridice – pentru a contracta servicii juridice pentru a procesa documentatia necesara pentru recrutarea si angajarea de personal din strainatate si pentru a ne respecta obligatiile legale.

 

2.2. Datele personale ale partenerilor de afaceri si ale reprezentantilor/angajatilor acestora, in scopul pastrarii detaliilor de contact ale partenerilor contractuali ai GWBS.

 

3. Modul in care putem procesa/colecta datele dvs. cu caracter personal

 

GWBS colecteaza datele cu caracter personal ale persoanelor vizate din momentul inceperii relatiilor contractuale.

 

4. Tipurile de date cu caracter personal pe care le-am putea, eventual, colecta/procesa

 

4.1 Pentru scopurile mentionate mai sus la punctul 2.1., GWBS colecteaza si/sau proceseaza urmatoarele categorii de date cu privire la clientii si/sau reprezentantii acestora: Nume si prenume, Adresa, Informatii privind documente de identitate, Numar de telefon, Adresa de email, Detalii facturare, Date bancare, Adresa IP, Informatii cookie, Istoric cautari pe site.

 

4.2 Pentru scopurile mentionate mai sus la punctul 2.2., GWBS colecteaza si/sau proceseaza urmatoarele categorii de date: Nume si Prenume, Numar de telefon, Functia, Numar de fax, Adresa de email, Adresa, Semnatura.

 

4.3. De regula, datele dvs. personale vor fi furnizate direct de dvs. sau de reprezentantii persoanei juridice cu care dvs. aveti relatii de munca/colaborare. In cazul in care furnizati datele cu caracter personal ale angajatilor/reprezentantilor dvs. catre GWBS, asigurati-va ca ii informati corespunzator cu privire la aceasta Politica.

 

5. Principii generale privind prelucrarea informatiilor privind persoanele vizate

 

Cu privire la prelucrarile datelor personale pe care le efectueaza, GWBS va respecta principiile de mai jos:

 

5.1 Procesarea corecta, legala si transparenta

 

Datele dvs. personale:

(i) vor fi procesate in mod legal, echitabil si corect fata de dvs.;

(ii) vor fi obtinute numai in scopurile determinate, legitime, specificate si relevante pentru indeplinirea necesitatilor operationale si nu vor fi procesate in continuare de nicio maniera incompatibila cu respectivul scop sau respectivele scopuri;

(iii) vor fi procesate intr-o maniera transparenta.

 

5.2 Proportionalitatea si minimizarea procesarii

 

Datele dvs. personale:

(i) vor fi corespunzatoare, relevante si nu vor fi procesate in exces raportat la scopul sau scopurile pentru care sunt procesate;

(ii) nu vor fi pastrate mai mult decat este necesar in ceea ce priveste respectivul scop sau respectivele scopuri;

(iii) sunt relevante si strict limitate la ceea ce este absolut necesar pentru scopurile in care sunt prelucrate.

 

5.3 Integritatea si confidentialitatea datelor personale

 

Datele dvs. personale vor fi corecte si, daca este cazul, vor fi pastrate actualizate. Prelucrarea datelor personale va fi facuta in cele mai proprii conditii de siguranta, care includ ”protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare”.

 

5.4 Exactitatea datelor personale

GWBS va lua toate masurile pentru a asigura validitatea datelor, iar cele dovedite inexacte vor fi actualizate rapid sau sterse.

 

5.5 Limitarea stocarii

Datele personale vor fi pastrate fix atata timp cat sunt necesare pentru prelucrarea asumata, iar perioadele mai lungi de stocare a datelor personale sunt doar exceptii asociate cu prevederile legale.

 

5.6 Protectia datelor personale

 

Datele personale vor fi supuse masurilor adecvate tehnice si organizationale necesare in mod rezonabil pentru protectia acestora impotriva distrugerii, pierderii, modificarii, accesului sau altei procesari neautorizate sau accidentale.

 

5.7 Siguranta procesarii datelor

 

GWBS va intreprinde masurile referitoare la siguranta procesarii datelor si, in consecinta, va stabili propria sa politica interna pentru siguranta procesarii datelor cu caracter personal.

 

6. Persoanele imputernicite cu prelucrarea datelor personale

 

6.1. Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal putem utiliza persoane imputernicite in acest scop, precum furnizori de solutii IT, solutii de contabilitate, solutii de management al afacerii. GWBS va incheia contracte pentru prelucrarea datelor cu caracter personal cu toate persoanele imputernicite cu prelucrarea datelor personale in acord deplin cu normele legale in vigoare.

 

7. Destinatarii datelor cu caracter personal

 

7.1. De regula, GWBS nu va furniza (prin vanzare sau inchiriere) catre terti datele dvs. cu caracter personal. Cu toate acestea, GWBS va transmite informatiile catre terti, cand acest lucru este necesar in scopul prelucrarii datelor, cum ar fi urmatoarele cazuri:

 

(i) Datele cu caracter personal necesare pentru incheierea serviciilor de intermediere cu agentii de recrutare din strainatate vor fi transferate companiilor terte, pentru ca cererile de forta de munca sa fie procesate.

(ii) Este posibil sa lucram cu parteneri de afaceri care ofera servicii de contabilitate, juridice, expertiza de specialitate. Datele transmise partenerilor nostri de afaceri sunt limitate la datele cu caracter personal necesare pentru furnizarea serviciilor si recuperarea sumelor.

(iii) Este posibil sa divulgam date cu caracter personal institutiilor care aplica legea, in masura in care acest lucru este solicitat prin lege.

(iv) De asemenea, in anumite situatii specifice, cand colectam datele dvs. cu caracter personal, este posibil sa iti cerem consimtamantul pentru transmiterea respectivelor date catre terti. In acest caz, te vom informa cu privire la o astfel de prelucrare si nu vom efectua transmiterea datelor inainte de a obtine consimtamantul tau.

 

8. Drepturile persoanelor vizate

 

8.1 Conform GDPR, persoanele vizate au urmatoarele drepturi cu privire la datele cu caracter personal, respectiv: dreptul de a ne solicita informatii privind prelucrarea datelor dvs., accesul la date, rectificarea sau stergerea datelor dvs. cu caracter personal („dreptul de a fi uitat”), dreptul de a obtine restrictionarea procesarii, de a se opune prelucrarii datelor, de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, precum si, in anumite circumstante, dreptul la portabilitatea datelor in conformitate cu prevederile Art. 12-22 din GDPR.

 

8.2 Daca persoanele vizate au acordat consimtamantul pentru prelucrarea datelor personale, acestea au dreptul de a retrage acest consimtamant in orice moment, ceea ce nu va afecta legalitatea prelucrarii de dinainte de retragerea consimtamantului.

 

8.3 Persoanele vizate au, de asemenea, dreptul sa depuna o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (DPA) daca apreciaza ca nu s-au respectat prevederile GDPR cu privire la datele cu caracter personal.

 

9. Datele de contact ale Operatorului

In cazul in care aveti solicitari cu privire la modul in care datele dvs. sunt prelucrate de GWBS in calitate de Operator de date personale, ne puteti contacta la adresa de e-mail: office@recrutare-asia.eu.

 

10. Procedura de solutionare a cererilor persoanelor vizate

 

10.1 GWBS are obligatia sa comunice petentului raspunsul la cererea adresata conform prevederilor de mai sus in termen de 30 zile calendaristice de la data inregistrarii cererii. Acest termen poate fi prelungit motivat de catre GWBS cu cel mult 15 zile calendaristice daca GWBS are de rezolvat mai multe cereri si/sau solicitarea este complexa.

 

10.2 GWBS va transmite persoanei vizate raspunsul la cererea de mai sus prin e-mail.

 

11. Actualizarea Politicii

11.1 GWBS verifica periodic daca aceasta Politica este corecta si completa in ceea ce priveste informatia care trebuie acoperita si va actualiza aceasta Politica si o va publica aici in forma actualizata, iar aceasta va inlocui versiunea actuala.

 

Ultima actualizare, 01 noiembrie 2022.

bottom of page